Birkas historia

KÄLLOR


De direkta citaten vi använder i texten, finns den referenser till, och är med i litteraturförteckningen nedan. Annan information är ofta hämtad från olika sidor på nätet och Wikipedia. Vi har hämtat information kring forskningen av Birkas geografi och kyrkliga historia från en uppsats, som är publicerat på nätet. Dock finns tyvärr inget namn på författaren, men vi söker vidare kring detta.

Länkar:

 • SVT Play:

 • Vetenskapens värld: Om nya fynd på Birka

Birka

 • Vikingarnas slavhandel

Slavhandeln

 • Adam av Bremen

 • Gesta Hamburgensis ecclesiae pontificum:

Originaltexen på latin

 • Rimbert:

 • Life of Anskar, the Apostle of the North, 801-865 (Vita Ansgarii):

Originaltexten på engelska

 • Format Historia, Fredrik Ousbäck:

 • En filmserie om Rökstenen i Östergötland. Världens längsta runtext.

Stenen som gick upp i rök

 • GötaVirke, En försvunnen vikingastad.

Första delen

Andra delen

 • Charlotte Hedenstierna-Jonson:

 • Föreläsning: "Birkagraven: Krigaren som var en kvinna".

Birkagraven: Krigaren som var en kvinna

 • Dag Stålsjö:

 • TV-serie: Strövtåg

Strövtåg till Heliga Källor och kor

Strövtåg till Birka


Skrivna källor:

 • Adam av Bremen, Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, översatt av Emanuel Svenberg. Stockholm1984. (Gesta Hamburgensis ecclesiae pontificum)

 • Dreijer Matts, Det åländska folkets historia, I:1 Från stenåldern till Gustav Vasa, Ålands Kulturstiftelse, Mariehamn 1983.

 • Gustavii Per, Sveavälde Birka och Vreta kloster, Vreta klosters hembygdsförenings skriftserie nr 7, Linköping 1983.

 • Gårdin Birgitta, "Birka på Björkö", "Forskning, tidsanda och särställning",Masteruppsats vid Södertörns Högskola, Stockholm 2014.

 • Hallencreutz Carl F, "Adam, Sverige och trosskiftet", Adam av Bremen Historien om Hamburgstiftet och dess Biskopar, översättning Emanuel Svenberg, Stockholm 1984.

 • Hagberg Ulf Erik, "Öland", Med Arkeologen Sverige runt. Red. Sverker Janson & Erik B Lundberg, Stockholm 1987.

 • Holmquist Olausson Lena, Aspects on Birka investigations and surveys 1976- 1989, Stockholm 1993.

 • Hedenstierna-Jonson Charlotte, Birkafolket, Stockholm 2012

 • Johansson Inger E, "Källorna till svenskt 800-tal i ett europeiskt perspektiv", Linköpings Universitet 1995

 • Johnson Marianne & Schulze Hella, Köpingsvik Rapport Medeltidsstaden 77, Stockholm 1990.

 • Kyhlberg Ola,"Birka: Problem kring stratigrafi och myntdatering", Fornvännen 1973.

 • Nyberg Tore, "Adam av Bremen och Florenslistan", Scandia , band 57:2 1991.

 • Oxenstierna Eric, "Så levde vikingarna", Stockholm 1959.

 • Rimbert: Life of Anskar, the Apostle of the North, 801-865 (Vita Ansgarii)

 • Saxo Grammaticus, Danmarks Riges krønike, Gyldendalske boghandel Nordisk forlag A/s København 1970.

 • Schück Herman, Det medeltida Öland, Uppsala 1953.

 • Strelow Hans Nielssøn, Cronica Guthilandorum: den guthilandiske cronica, Köpenhamn 1633.

 • Stålsjö Dag, Svearikets vagga, en historia i gungning, Skövde 1983.

 • Ulander Hugo, Birka och Birkastiftet, Söderköping 1926

 • Zachrisson Torun, Arkeologin bakom Rimbert: om Hergeirs och Gautberts kyrkor och borgen i Birka, Fornvännen 2011